Test

Isnin, 16 Julai 2018 | 

Visi, Misi dan Fungsi

By webmaster / On May.15.2018 / In / Width

Visi

Sebagai pusat pendidikan tidak formal dan pembudayaan sains angkasa terunggul di Malaysia

Misi

Menyediakan prasarana serta perkhidmatan yang berkualiti kepada masyarakat sebagai hab dan peneraju pembudayaan astronomi dan sains angkasa.

Fungsi

  1. Memperkasakan peranan Planetarium Negara sebagai sebuah organisasi pembudayaan STEM khususnya dalam bidang astronomi dan sains angkasa di Malaysia
  2. Membudayakan dan meningkatkan kesedaran awam terhadap kepentingan bidang astronomi dan sains angkasa melalui tayangan, pameran, program dan media sosial
  3. Menyediakan kemahiran dalam pengendalian instrumentasi tayangan digital, astronomi optikal dan radio amatur; dan
  4. Memberikan khidmat nasihat, koordinasi dan bimbingan untuk pembangunan modal insan dalam bidang astronomi dan sains angkasa di Malaysia
Malay