Planetarium Negara Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)

KAJI SELIDIK MENGENAI TAHAP KESEDARAN TERHADAP SAINS ANGKASA

Maklumat Demografi

Masa Purata:

Kaji selidik ini perlu mengambil masa kira-kira 10 – 15 minit.

Notis Kerahsiaan:

Maklumat ini hanya akan digunakan secara agregat di peringkat kementerian melalui Planetarium Negara dan jawapan anda tidak akan diterbitkan secara individu.

Motivasi:

Maklum balas terhadap kaji selidik ini hanya digunakan untuk tujuan penambahbaikan komunikasi sains dimasa hadapan.

Nota mengenai definisi:

Dalam kaji selidik ini, kami akan memberi tumpuan kepada 4 tema iaitu Fenomena Astronomi, Teknologi Angkasa, Penerokaan Angkasa, Keselamatan Angkasa dan Program Pendidikan berkaitan Astronomi dan Sains Angkasa

English EN Malay MS
Font Resize